МЕНЮ
Your Cart

Сдружението "Децата на българия- Развитие и бъдеще"

          Сдружението “Децата на България- Развитие и бъдеще” е млада структура (учредено през 2016г. ), чиято цел е да съдейства за повишаване качеството на образование и развитие на децата, обединявайки усилия с представители на институции, родители, педагози. Нашата социална мисия са Децата и настолните игри. Дейността ни е насочена към детски градини и възраждането на читалищата, създавайки Клубове за настолни игри и емоционална интелигентност. Ние се стремим бъдем НОВАТОРИ и да предложим актуални за настоящия момент услуги, полезни за РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА.

1. Нашата мотивация – ЩАСТЛИВИ и УМНИ ДЕЦА. Немските еко настолни игри ХАБА, сертифицирани съгл.европ.норми

          Основната цел на нашето Сдружение е да внедряваме и приспособяваме практики за обучение и възпитание на децата на България, които да подпомогнат тяхното устойчиво развитие и качествено преминаване през възрастта в която се формират най-голям брой умения за съзряване на личността. Ние сме обединени от принципи, свързани с образованието на децата, тяхното развитие и израстване като осъзнати личности, здрави, енергични и развиващи своите таланти и умения.

Търсихме вариант „Учене чрез игра“, който да е интересен и забавен за сегашното поколение деца. Така достигнахме до немските сертифицирани еко образователните продукти и настолните игри ХАБА.

За да апробираме игрите ХАБА в България, ние се обърнахме към научна институция, доц. Д-р Елена Събева от Пловдивския университет, Педагогически факултет, Катедра „Предучилищна педагогика. Тествахме 12 броя игри сред 500 деца в 5 детски градини в гр. Пловдив и гр. Пазарджик.

Резултатите, които получихме- бяха уникално впечатляващи. Обобщихме резултатите във  филма „Функции на игрите ХАБА в образователното пространство в Детските градини“. Филмът бе заснет  в ДГ „Светла“ гр. Пловдив.

Доц. д-р Елена Събева от Пловдивски университет Катедра „Предучилищна педагогика“ забеляза, че тези игри имат голямо бъдеще в посока развитието на децата в България и са много добрo допълнение на дидактичните материали за работа с деца в предучилищна възраст и реши безвъзмездно да подкрепи Сдружението, като изготви образователната програма и целевата система на Школата за настолни игри Хаба.

Убедихме се, че игрите ХАБА са изключително забавни, за което е нужно да информираме родителите и децата, че съществуват тези игри. Децата учат родителите си и им помагат да създават игрова култура и да играят заедно. Чрез игрите ХАБА се подобряват социалния контакт и екипността.

Игрите ХАБА се обновяват всяка година... И така поддържат траен интерес у децата.

2. Школата за настолни игри за деца в предучилищна възраст, в Детските градини

Първата голяма стъпка, която направихме в България  в посока развитието на децата и тяхното взаимодействие с родители и педагози, беше Детската школа за настолни игри за деца в предучилищна възраст „Играя, уча и мисля с ХАБА”. За този наш проект избрахме детските градини,защото там са децата между 3-5 години, когато е времето да се положат трайни основи на навиците. Детската школа започна да навлиза постепенно като допълнителна дейност в детските градини в гр. Пловдив. През учебната 2017/2018 година стартирахме в ДГ Малина Пловдив. Школата се развива в Пловдив вече трета година. Децата са щастливи, играейки с ХАБА. За педагозите, обучавайки децата е удоволствие  и с лекота водят заниманията.

3. Детски клубове за настолни игри и емоционална интелигентност, в Читалищата

Втората голяма стъпка на нашето Сдружение бе създаването на  Клуб за настолни игри и емоционална интелигентност за деца от 4 до 9 години. Първият Клуб стартира през 2019 година в Народно читалище „Захари Стоянов“ в Пловдив. Нашата мотивация бе да учим децата да разпознават и назовават основните емоции чрез игра, което надгражда Детската школа за настолни игри. За този наш проект избрахме Читалищата, защото те са културните средища, спасили България! И ние бихме желали да върнем децата в тях!

4. КВАЛИФИЦИРАНИТЕ ПЕДАГОЗИ са част от успеха на нашите проекти

Нашето сдружение  „Децата на България – Развитие и бъдеще“ обединява Педагози, които имат желание и потребност да бъдат част от нашия екип учители, които да вдъхновяват; учители, които имат нужда от предоставената им възможност като поле на изява; учители, които да имат потребност да бъдат част от една по-голяма гъвкава структура, чрез която да бъдат част от промяната на нашата България-Развитие.

5. Обучения на педагози:

Обучението на педагозите е заложено в Програмата на Сдружението „Децата на България – Развитие и бъдеще“. Нашия екип го развива в две направления:

- Безплатни обучения – един път в годината, организирани на територията на гр. Пловдив. На тези обучения педагозите-обучители от Школата за настолни игри и Клубовете в Читалищата споделят своя практичен опит със своите колеги

- Педагогически обучения за присъждане на квалификационни кредити. Със Заповед № РД09-1474/14.07.2021 г. на МОН е одобрена програмата за квалификационни кредити на педагогически специалисти „НАСТОЛНИТЕ ИГРИ ХАБА – ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ И РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЕМОЦИИ ПРИ ДЕЦА ОТ 3 ДО 10 ГОДИНИ“.  Тези обучения ще са от полза на педагозите за постигане на много добри резултати при работата с деца.

В случай, че проявявате интерес към нашата дейност, не се колебайте да се свържете с нас!

Елеонора Георгиева – Съосновател и Председател на Сдружение „Децата на България – Развитие и бъдеще“, Гл. Координатор на Школата и Клубовете за настолни игри

- е-майл: radost@zadecata.bg

- моб.тел./вайбър 0897 855467

- FB: Eleonora Georgieva